• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật thuế xuất khẩu thuế nhập khẩu

 

Công văn 99/GSQL-GQ3 năm 2015 vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất để phục vụ hoạt động dầu khí do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 99/GSQL-GQ3
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/GSQL-GQ3
V/v vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2015

 

Kính gửi:

Công ty TNHH DV Dầu khí Halliburton Việt Nam.
(Đ/c: Đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu)

 

Trả lời công văn số 1205-2014-2/ĐĐLTTHQ của Công ty TNHH DV Dầu khí Halliburton Việt Nam vướng mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với lô hàng là thiết bị cách ly cơ học trong lòng giếng khoan để lắp đặt cho dự án khai thác dầu khí, lô hàng được chuyển về cảng Cát Lái TP Hồ Chí Minh theo vận đơn số SGN/EC1911/14-08. Về vấn đề này, Cục Giám sát Quản lý có ý kiến như sau:

Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất để phục vụ hoạt động dầu khí được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2 công văn số 2442/TCHQ-GSQL ngày 11/03/2014 của Tổng cục Hải quan (nội dung này đã thay thế điểm 1 công văn số 8102/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2013 của Tổng cục Hải quan), theo đó địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa này được thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện nhất.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục HQTP Hồ Chí Minh (để thực hiện);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha

 

Trả lời công văn số 120/TDKT-VP ngày 10/1/2014 của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí về việc nêu tại trích yếu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

...

2. Về địa điểm làm thủ tục hải quan:

Hàng hóa nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất để phục vụ hoạt động dầu khí thực hiện tại Chi cục Hải quan thuận tiện nhất.

Nội dung điểm 2 công văn này thay thế điểm 1 công văn số 8102/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2013 của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc về việc nêu tại trích yếu của một số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc tạm nhập-tái xuất các thiết bị, vật tư để phục vụ thi công, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí mang tính chất đặc thù, hoạt động khoan thăm dò chủ yếu được thực hiện ngoài khơi, giàn khoan là loại hàng đặc biệt với kích thước lớn và không thể neo đậu vào vùng nước các cảng biển Việt Nam để làm thủ tục như hàng hóa XNK thông thường. Vì vậy, thủ tục hải quan tạm nhập tái xuất đối với những hàng hóa phục vụ hoạt động dầu khí mang tính chất đặc thù như giàn khoan, các thiết bị, vật tư dầu khí phục vụ giàn khoan quy định tại khoản 6 Điều 53 Thông tư số 128/2013/TT-BTC thực hiện như sau:

1. Địa điểm làm thủ tục hải quan:

Tại một Chi cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặc trụ sở chính.

Giao Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính chỉ định một Chi cục Hải quan trên địa bàn làm thủ tục cho doanh nghiệp và thông báo rộng rãi để doanh nghiệp được biết và thực hiện.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 99/GSQL-GQ3   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Nguyễn Nhất Kha
Ngày ban hành: 04/02/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 99/GSQL-GQ3

170

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
266272