• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


Văn bản pháp luật về Luật đầu tư 2014

 

Công văn 9902/VPCP-KTTH năm 2016 về tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, kinh doanh logistics vào Vùng Đồng bằng sông Cửu Long do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9902/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9902/VPCP-KTTH
V/v tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, kinh doanh logistics vào Vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 10536/BCT-CNĐP ngày 04 tháng 11 năm 2016 về việc tổ chức hội nghị thu hút đầu tư, kinh doanh logistics vào Vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

1. Về nội dung: Rà soát để bảo đảm thiết thực, và làm rõ nhu cầu, tiềm năng và cơ hội đầu tư, kinh doanh logistics tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long với các kế hoạch, dự án kêu gọi đầu tư cụ thể; bổ sung nội dung ký kết bản ghi nhớ, trao giấy chứng nhận đầu tư đối với một số dự án logistics quan trọng (nếu có).

2. Về thành phần: Mời các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước, các cơ quan xúc tiến đầu tư, thương mại nước ngoài có quan tâm đến đầu tư, kinh doanh logistics tại Vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các hiệp hội liên quan, chuyên gia, nhà nghiên cứu về lĩnh vực này; các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải (đường bộ, đường thủy và đường hàng không ...) và yêu cầu các đơn vị này có tham luận về tăng cường kết nối logistics Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

3. Về thời gian: Dự kiến 01 ngày trong tháng 12 năm 2016.

4. Về địa điểm: Trường hợp tỉnh Kiên Giang có đề nghị tổ chức Hội nghị tại Phú Quốc thì yêu cầu tỉnh Kiên Giang làm rõ khả năng đáp ứng điều kiện tổ chức Hội nghị tại Phú Quốc, bổ sung vào phương án lựa chọn để quyết định địa điểm tổ chức cho phù hợp.

5. Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận ti, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các tỉnh, thành phố liên quan triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Vương Đình Huệ (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, V.
III, TKBT, TH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9902/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 17/11/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9902/VPCP-KTTH

398

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
330555