• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Doanh nghiệp


 

Công văn 991/TCT-DNL năm 2015 về giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng và các nghĩa vụ tài chính khác tại Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 do Tổng cục Thuế ban hành

Tải về Công văn 991/TCT-DNL
Bản Tiếng Việt

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
------------------

Số: 991/TCT-DNL
V/v: giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng và các nghĩa vụ tài chính khác tại Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngày 16/01/2015, Thủ tướng Chính phủ có công văn số 80/TTg-KTN về việc chuyn nhượng quyền sở hữu giữa hai nhà đầu tư trong Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3.

Tại điểm 1 công văn số 80/TTg-KTN nêu trên, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến: “Lợi nhuận phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng vốn của BP Holding B.V cho Sembcorp Utilities Pte.Ltd phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Việt Nam”.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nêu trên và hướng dẫn tại Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn và các nghĩa vụ tài chính khác của Nhà đầu tư tại Công ty Điện lực TNHH BOT Phú Mỹ 3 theo quy định của pháp luật. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị báo cáo Tng cục Thuế đế được xử lý kịp thời.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
-
Bộ Công thương;
-
Cục TCDN;
-
Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 991/TCT-DNL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế   Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 24/03/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 991/TCT-DNL

114

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
269412