• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Công văn 993/VPCP-CN năm 2019 về chủ trương điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 993/VPCP-CN
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 993/VPCP-CN
V/v chủ trương điều chỉnh cục bộ QHC Tp.Vinh, tỉnh Nghệ An

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2019

 

Kính gửi: Bộ Xây dựng.

Về đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản số 540/UBND-CN ngày 23 tháng 01 năm 2019 về Điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò thuộc Quy hoạch chung (điều chỉnh) thành phố Vinh, tnh Nghệ An, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xem xét, nghiên cứu, đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại văn bản nêu trên, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TNMT,
GTVT;
- UBND tỉnh Nghệ An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg,
TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, QHĐP;
- Lưu: VT, CN (2b) Nghĩa

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ C
HỦ NHIỆM
Nguyễn
Cao Lục

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 993/VPCP-CN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Cao Lục
Ngày ban hành: 01/02/2019   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 993/VPCP-CN

228

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
406588