• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 994/GSQL-GQ1 năm 2013 xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng thực phẩm đông lạnh do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

Tải về Công văn 994/GSQL-GQ1
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 994/GSQL-GQ1
V/v xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng TPĐL

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

 

Ngày 01/10/2013, Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương có công văn số 445/XNK-TMQT về việc thu hồi mã số tạm nhập tái xuất thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp. Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghị Tổng cục Hải quan xác nhận về lượng hàng hóa thực phẩm đông lạnh Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản xuất khẩu Hạ Long đã tạm nhập về, còn tồn đọng chưa tái xuất ra khỏi Việt Nam. Để có cơ sở trả lời Cục Xuất nhập khẩu, Cục Giám sát quản lý đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, thống kê báo cáo về tất cả các tờ khai tạm nhập hàng thực phẩm đông lạnh chưa thanh khoản của các công ty nêu trên.

Báo cáo đề nghị gửi về Cục Giám sát quản lý trong ngày 14/10/2013, file mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử plgsql@customs.gov.vn (công văn số 445/XNK-TMQT có gửi kèm).

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 994/GSQL-GQ1   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan   Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 09/10/2013   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 994/GSQL-GQ1

135

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
209941