• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Kinh doanh dịch vụ logistics


 

Công văn 9967/VPCP-KTTH năm 2015 xử lý kiến nghị phát triển ngành dịch vụ logistics do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9967/VPCP-KTTH
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9967/VPCP-KTTH
V/v xử lý các kiến nghị phát triển ngành dịch vụ logistics

Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2015

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Hiệp hội Doanh nghiệp dịch vụ logistics Việt Nam;
- Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 11619/BCT-XNK ngày 11 tháng 11 năm 2015 về kết quả Diễn đàn Logistics Việt Nam năm 2015 và một số giải pháp phát triển ngành dịch vụ logistics; Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Bộ Công Thương khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Khoản 2 Công văn số 2299/VPCP-KTTH ngày 06 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

2. Các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của Bộ Công Thương tại Công văn số 11619/BCT-XNK nêu trên; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Công văn số 11619/BCT-XNK ngày 11 tháng 11 năm 2015 của Bộ Công Thương sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TKBT, TH, TGĐ C
ng TTĐT;
-Lưu: VT, KTTH(3).
LT.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

2. Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan, hiệp hội, doanh nghiệp liên quan rà soát, đánh giá toàn diện thực trạng ngành lô-gi-stíc Việt Nam, xác định những hạn chế, bất cập, đề ra các giải pháp đồng bộ, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ lô-gi-stíc Việt Nam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Xem nội dung VB
Click vào để xem nội dung
Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9967/VPCP-KTTH   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 27/11/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết

Ngày 27/11/2015, VPCP đã ban hành Công văn 9967/VPCP-KTTH xử lý kiến nghị phát triển ngành dịch vụ logistics

Cụ thể, VPCP yêu cầu:

- BCT khẩn trương xây dựng kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng tại Khoản 2 Công văn 2299/VPCP-KTTH.

- Các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền các kiến nghị của BCT tại Công văn 11619/BCT-XNK nêu trên. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

Từ khóa: Công văn 9967/VPCP-KTTH

2.693

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
296920