• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật


Văn bản pháp luật về Luật Hàng không dân dụng

Văn bản pháp luật về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Văn bản pháp luật về Lấy ý kiến của nhân dân cử tri

 

Công văn 9983/BGTVT-PC năm 2016 lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Tải về Công văn 9983/BGTVT-PC
Bản Tiếng Việt

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9983/BGTVT-PC
V/v lấy ý kiến đối với hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2016

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam;
- Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng không Việt Nam;
- Các CTCP Hàng không: Vietjet Air, Jetstar Pacific.

 

Triển khai các quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, căn cứ vào thực tiễn quản lý nhà nước về lĩnh vực hàng không dân dụng, Bộ Giao thông vận tải lập đề nghị xây dựng Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng (Hồ sơ lập đề nghị xây dựng Nghị định gửi kèm theo).

Thực hiện quy trình lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Giao thông vận tải đề nghị Quý cơ quan, đơn vị góp ý đối với đề nghị xây dựng Nghị định.

Văn bản góp ý của Quý cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ Giao thông vận tải (qua Vụ Pháp chế, bằng văn bản và thư điện tử vào email dtdung@mt.gov.vn) trước ngày 08/9/2016 để Bộ Giao thông vận tải tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Bộ Giao thông vận tải xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan, đơn vị./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Nhật

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9983/BGTVT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải   Người ký: Nguyễn Nhật
Ngày ban hành: 26/08/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Giao thông, vận tải   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9983/BGTVT-PC

300

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
321961