• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật kế toán


 

Công văn 9985/CT-TTHT năm 2014 về hóa đơn chứng từ do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Tải về Công văn 9985/CT-TTHT
Bản Tiếng Việt

TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9985/CT-TTHT
V/v: Hóa đơn chứng từ

Tp Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2
Địa chỉ: 24 Nguyễn Thị Nghĩa, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM
Mã số thuế: 0302597576

 

Trả lời văn bản số 3431/DL2-TCKT ngày 30/10/2014 của Công ty về hóa đơn chứng từ, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 2.8 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

Tổ chức, cá nhân mua hàng hoá, người bán đã xuất hoá đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hoá không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hoá, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi rõ hàng hoá trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hoá đơn, khi trả lại hàng hoá, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hoá, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hoá đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hoá đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Căn cứ Công văn số 4151/TCT-CS ngày 25 tháng 9 năm 2014 của Tổng Cục Thuế về hóa đơn chứng từ;

Về nguyên tắc các bệnh viện, trạm y tế, cơ sở y tế công lập khi trả lại hàng cho Công ty phải lập hóa đơn xuất giao theo hướng dẫn trên. Nếu thuộc trường hợp như Tổng Cục Thuế đã nêu tại công văn số 4151/TCT-CS ngày 25/9/2014 thì thực hiện theo hướng dẫn của Tổng Cục Thuế tại công văn này và chứng từ hoàn trả thanh toán cho Kho bạc của Công ty khi nhận hàng hóa trả lại là căn cứ để lập hóa đơn GTGT điều chỉnh giảm, do đó không có cơ sở để Công ty và bên mua thỏa thuận cấn trừ công nợ đối với phần hàng hóa hoàn trả.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT1;
- P.PC;
- Lưu HC; TTHT.
3658_290816 dttchung

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga

 

 

 

Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9985/CT-TTHT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục thuế TP Hồ Chí Minh   Người ký: Trần Thị Lệ Nga
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Kế toán, kiểm toán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9985/CT-TTHT

217

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
272310