• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


 

Công văn 9992/TCHQ-VNACCS năm 2014 không gửi báo cáo về triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 9992/TCHQ-VNACCS
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 9992/TCHQ-VNACCS
V/v không gửi báo cáo về triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Hệ thống VNACCS/VCIS được triển khai chính thức từ ngày 01/4/2014. Sau hơn 4 tháng triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS, việc thực hiện thủ tục thông quan điện tử trên Hệ thống đã dần đi vào ổn định, các vướng mắc đã cơ bản được xử lý. Mặt khác, Hệ thống CNTT tại trụ sở Tổng cục khai thác được các dữ liệu liên quan đến tờ khai và doanh nghiệp làm thủ tục của từng đơn vị. Do đó để tạo điều kiện thuận lợi cho các Cục Hải quan tỉnh, thành phố, Tổng cục đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố không gửi báo cáo về tình hình triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của đơn vị mình về Tổng cục.

Lưu ý: Các vướng mắc (nếu có) cần xử lý: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo Tổng cục Hải quan bằng văn bản riêng.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, VNACCS (6b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9992/TCHQ-VNACCS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 11/08/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9992/TCHQ-VNACCS

101

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
243409