• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật đất đai 2013


 

Công văn 9996/VPCP-V.I năm 2020 về giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La do Văn phòng Chính phủ ban hành

Tải về Công văn 9996/VPCP-V.I
Bản Tiếng Việt

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 9996/VPCP-V.I
V/v giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và xã Kim Bon, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La.

Xét Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tại Văn bản số 461/BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 về việc giải quyết tranh chấp đất đai giữa xã Bắc Phong và xã Kim Bon, huyện Phù Yên, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo Ủy ban nhân dân huyện Phù Yên và các cơ quan chức năng của tỉnh phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tuyên truyền, vận động, hòa giải, giải quyết tranh chấp đất đai; có biện pháp chấn chỉnh, tăng cường, quản lý nhà nước về đất đai; bảo đảm ổn định tình hình địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTgTT Trương Hòa Bình (để b/c);
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Tiếp Công dân TƯ;
- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, các Vụ: NN, QHĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), LH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Cao Huy

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 9996/VPCP-V.I   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ   Người ký: Cao Huy
Ngày ban hành: 28/11/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 9996/VPCP-V.I
Thành viên
Đăng nhập bằng Google
458635