• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12

Văn bản pháp luật về Luật Hải quan


Văn bản pháp luật về Luật quản lý ngoại thương

 

Công văn 232/TCHQ-GSQL năm 2018 về thực hiện Luật Quản lý ngoại thương do Tổng cục Hải quan ban hành

Tải về Công văn 232/TCHQ-GSQL
Bản Tiếng Việt

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/TCHQ-GSQL
V/v thực hiện Luật Quản lý ngoại thương

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan Tp. Hải Phòng.

Trả lời công văn số 17322/HQHP-GSQL ngày 29/12/2017 của Cục Hải quan Tp. Hải Phòng đề nghị hướng dẫn việc áp dụng các Danh mục hàng hóa cấm xuất khu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành khi Luật Quản lý ngoại thương có hiệu lực, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013, yêu cầu Cục Hải quan Tp. Hải Phòng căn cứ Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu, Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo Giấy phép và thuộc diện quản lý chuyên ngành ban hành kèm theo Nghị định số 187/2013/NĐ-CP dẫn trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì báo cáo Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Tp. Hải Phòng biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (biết, thực hiện);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản gốc
Lược Đồ
Liên quan nội dung
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 232/TCHQ-GSQL   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan   Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 15/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 232/TCHQ-GSQL

227

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
375668