• Lưu trữ
  • Thông báo
  • Ghi chú
  • Facebook
  • Google
    • 12
 

Official Dispatch No. 762/BKHDT-DTNN dated February 10, 2020 on assistance for enterprises during COVID-19 pandemic

Tải về Công văn 762/BKHĐT-ĐTNN
Bản Tiếng Việt

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 762/BKHĐT-ĐTNN
V/v hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV)

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp, để tránh các tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như của quốc gia, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý Ủy ban triển một số nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền thông tin tới các doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn về tình hình diễn biến dịch bệnh và các biện pháp ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ và địa phương để doanh nghiệp và người lao động yên tâm, ổn định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Phân công đầu mối chủ động liên hệ với các doanh nghiệp để động viên, nắm bắt khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn. Kịp thời phối hợp các Bộ, ngành và các cơ quan liên quan để tìm hướng giải quyết, hỗ trợ phù hợp.

3. Bên cạnh việc tuân thủ các biện pháp phòng dịch, cần đồng thời có biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xuất nhập khẩu nguyên liệu, hàng hoá, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất một cách thuận lợi, nhanh chóng; tạo điều kiện cho nhà đầu tư, cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài,... nhập cảnh để sớm triển khai công việc sản xuất, kinh doanh.

4. Chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng thực hiện dự án, phục vụ tăng trưởng kinh tế của địa phương và của quốc gia

5. Tuyên truyền, giáo dục các cấp chính quyền, đối tác Việt Nam, mọi người dân và người lao động chia sẻ, hỗ trợ, tương thân, tương ái với các nhà đầu tư, chuyên gia, người nước ngoài đang làm việc trong các doanh nghiệp tại địa phương.

6. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức khảo sát nhanh các doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực sản xuất để đánh giá tác động và đề xuất Chính phủ các hành động hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhằm đảm bảo ổn định sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế xã hội.

7. Tổng hợp, cập nhật và kịp thời gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư các vấn đề phát sinh liên quan đến doanh nghiệp để phối hợp có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần có các biện pháp cấp bách, vượt thẩm quyền, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Trân trọng cám ơn sự phối hợp cua Quý Ủy ban./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ Y Tế, CT, LĐTBXH, TC, TNMT, NN&PTNT, CA, QP, NG (đế phối hợp);
- Các đơn vị: Vụ QLKKT; Vụ TĐKTTT Cục PTDN, VP Bộ;
- Lưu VT, ĐTNN.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Chí Dũng

 

Bản Tiếng Anh (English)
Lược Đồ
Tải về


Trích lược
Số hiệu: 762/BKHDT-DTNN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư   Người ký: Nguyễn Chí Dũng
Ngày ban hành: 10/02/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa: Công văn 762/BKHĐT-ĐTNN

16

Thành viên
Đăng nhập bằng Google
451472