• Sẽ bỏ biên chế ngành giáo dục
 • Sẽ bỏ biên chế ngành giáo dục
 • Từng bước giảm dần biên chế viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tăng dần hợp đồng lao động, hướng tới xóa bỏ biên chế trong các đơn vị công lập nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo của người lao động...
 • Biểu mẫu thống kê giáo dục cuối năm học 2016 - 2017
 • 16:11, 16/05/2017
 • Bộ Giáo dục và đào tạo vừa gửi Công văn 2007/BGDĐT-KHTC đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố khẩn trương triển khai thu thập số liệu thống kê giáo dục của các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên kỳ cuối năm học 2016-2017 và tổng hợp báo cáo thống kê.
 • Tổng hợp tình huống 10 án lệ và giải pháp pháp lý
 • 09:20, 29/03/2017
 • Tới thời điểm hiện nay, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành tổng cộng 10 bản án lệ thuộc nhiều lĩnh vực. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu và áp dụng các án lệ, Thư Ký Luật xin tổng hợp lại tình huống của 10 án lệ và giải pháp pháp lý kèm theo.
 • Mở cửa thị trường xăng dầu?
 • 22:30, 22/05/2017
 • Doanh nghiệp xăng dầu trong nước đã có đủ thời gian để xây dựng cơ sở vật chất, trấn giữ các vị trí quan trọng
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật