• Thưởng Tết năm 2021: Không để người lao động thiệt thòi
  • Thưởng Tết năm 2021: Không để người lao động thiệt thòi
  • Tết Tân Sửu 2021 là năm đầu tiên thực hiện Luật Lao Động (có hiệu lực từ 1.1.2021), trong luật có quy định người sử dụng lao động có thể thưởng cho người lao động bằng hiện vật thay vì tiền. Đây chính là điểm khiến người lao động băn khoăn.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật