• Hơn 90% lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu
  • Hơn 90% lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu
  • Cuộc khảo sát mới đây của Viện Công nhân và Công đoàn cho thấy hơn 90% người lao động không muốn tăng tuổi nghỉ hưu và cho rằng họ đã thực hiện trách nhiệm đầy đủ với quỹ và đảm bảo cân đối quỹ là trách nhiệm của cơ quan Bảo hiểm Xã hội (BHXH).
  • Tình hình tăng lương tối thiểu vùng qua 10 năm
  • 08:37, 23/08/2017
  • Mức lương tối thiểu vùng là mức lương thấp nhất làm căn cứ để doanh nghiệp xác định mức lương trong thang lương, bảng lương; thỏa thuận mức lương trong HĐLĐ và trả lương cho người lao động. Theo quy định, doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn nào thì áp dụng mức lương tối thiểu vùng quy định đối với địa bàn đó.
  • Tổng hợp dự thảo án lệ 2017 - Phần 1
  • 10:00, 22/08/2017
  • Để thuận tiện trong việc nghiên cứu các Dự thảo Án lệ được TAND tối cao đưa ra lấy ý kiến phát triển thành Án lệ, Thư Ký Luật xin tổng hợp lại các bản dự thảo án lệ đã từng được đăng trên website ThuKyLuat.vn.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật