• Mỹ có thể thành tâm dịch toàn cầu
  • 11:00, 25/03/2020
  • WHO cảnh báo Mỹ có thể là tâm dịch Covid-19 toàn cầu, khi số ca nhiễm và chết tăng kỷ lục trong một ngày, lên lần lượt gần 55.000 và gần 800.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật