• Mốc thời gian khai báo tăng, giảm lao động khi DN đóng BHYT
  • 08:15, 18/08/2017
  • Theo quy định, doanh nghiệp có thể lập hồ sơ phát sinh tăng, giảm, điều chỉnh lao động, tiền lương của tháng vào tất cả các ngày trong tháng qua hệ thống giao dịch điện tử. Song để thuận tiện cho công tác theo dõi quản lý hồ sơ trường hợp giảm hoặc điều chỉnh thì doanh nghiệp nên thực hiện mỗi tháng một lần.
  • Bắt đầu rút ngắn thời gian đào tạo đại học
  • 08:35, 19/08/2017
  • Từ năm học 2017 - 2018, một số trường ĐH bắt đầu rút ngắn thời gian đào tạo ĐH cho sinh viên khóa mới. Song song đó là nhiều thay đổi về chương trình học so với trước đây.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật