• Sửa điểm thi THPT Quốc gia bị xử lý như thế nào?
  • 09:31, 19/07/2018
  • Gần đây, dư luận đang xôn xao về hành vi sửa điểm thi THPT Quốc gia của cán bộ tại Hà Giang. Rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh vấn đề này, đáng chú ý là nội dung liên quan tới trách nhiệm pháp lý đối với người có hành vi vi phạm trong trường hợp này.
  • Danh sách 6 án lệ mới ban hành ngày 28/12/2017
  • 09:33, 29/12/2017
  • Ngày 28/12/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 06 án lệ mới nâng tổng số án lệ đã ban hành lên thành 16 án lệ. Bài viết này, Thư Ký Luật sẽ tổng hợp lại các án lệ mới được ban hành.
  • Kết quả thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia của 11 bộ, ngành
  • 13:40, 20/07/2018
  • Theo kết quả cập nhật của Tổng cục Hải quan- Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, đến 15/7, có 53 thủ tục hành chính của 11 bộ, ngành kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực của Bộ Tài chính) với gần 1,34 triệu hồ sơ của 22.800 DN được xử lý. Dưới đây là kết quả triển khai cụ thể của từng bộ, ngành.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật