• Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
  • Kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu
  • Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Y tế phối hợp với các cơ quan liên quan báo cáo, đề xuất cụ thể với Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu theo Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu bảo đảm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đúng quy định của pháp luật.
  • Tổng hợp 52 án lệ của Việt Nam mới nhất
  • 10:55, 05/01/2022
  • Tòa án nhân dân tối cao vừa công bố thêm 09 án lệ mới, nâng tổng số án lệ được công bố tại Việt Nam lên 52 án lệ. Dưới đây là file word tổng hợp toàn bộ 52 án lệ đã được công bố tại Việt Nam.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật