• Những thay đổi về BHXH, BHYT BHTN từ năm 2018
  • 07:00, 23/02/2017
  • Từ ngày 01/01/2018 trở đi một số vấn đề liên quan đến BHXH, BHYT, BHTN có sự thay đổi so với hiện nay. Trong đó, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.
  • Án lệ trong lịch sử pháp luật Việt Nam
  • 16:50, 20/07/2016
  • Theo chiều dài lịch sử thì án lệ không đóng vai trò quan trọng bằng các văn bản pháp luật thành văn. Nhưng tới thời điểm này, việc công nhận án lệ trở thành bước ngoặc lịch sử lớn trong hệ thống cải cách pháp luật Việt Nam.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật