• Danh sách 6 án lệ mới ban hành ngày 28/12/2017
  • 09:33, 29/12/2017
  • Ngày 28/12/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 06 án lệ mới nâng tổng số án lệ đã ban hành lên thành 16 án lệ. Bài viết này, Thư Ký Luật sẽ tổng hợp lại các án lệ mới được ban hành.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật