• Án lệ số 26/2018/AL
  • 17:58, 10/11/2018
  • Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản
  • Mã độc GandCrab 5.2 giả mạo Bộ Công an để tống tiền
  • 16:00, 18/03/2019
  • GandCrab 5.2 được phát tán thông qua thư điện tử giả mạo từ Bộ Công an Việt Nam với tiêu đề “Goi trong Cong an Nhan dan Viet Nam”, có đính kèm tệp documents.rar. Khi người dùng giải nén và mở tệp tin đính kèm, mã độc sẽ được kích hoạt và toàn bộ dữ liệu người dùng bị mã hóa… và tống tiền người dùng từ 400 - 1.000 USD.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật