• Có nên đưa triết lý giáo dục vào Luật?
 • Có nên đưa triết lý giáo dục vào Luật?
 • Đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại phiên họp chuyên đề của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực để góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), vừa được tổ chức chiều 17/1.
 • Hệ thống Luật, Bộ Luật Việt Nam (luôn cập nhật)
 • 16:40, 16/01/2019
 • Nhằm giúp Quý thành viên, khách hàng nắm bắt và cập nhật kịp thời hệ thống Luật, Bộ luật Việt Nam đang áp dụng và sắp có hiệu lực áp dụng, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu danh mục các Luật, Bộ luật của Việt Nam tại bài viết dưới đây:
 • Án lệ số 26/2018/AL
 • 17:58, 10/11/2018
 • Án lệ số 26/2018/AL về xác định thời điểm bắt đầu tính thời hiệu và thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế là bất động sản
 • Có nên đưa triết lý giáo dục vào Luật?
 • 14:25, 18/01/2019
 • Đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại phiên họp chuyên đề của Hội đồng Quốc gia Giáo dục và phát triển nhân lực để góp ý dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi), vừa được tổ chức chiều 17/1.
Mạng cộng đồng Thư Ký Luật