Án lệ 07/2016/AL
  • Án lệ số 07/2016/AL
  • Án lệ số 07/2016/AL
  • 07:16, 20/10/2016
  • Về vụ án "Tranh chấp quyền sở hữu, sử dụng nhà" được công bố theo Quyết định số 698/QĐ-CA ngày 17 tháng 10 năm 2016 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018