• Tổng hợp 52 án lệ của Việt Nam mới nhất
 • 10:55, 05/01/2022
 • Tòa án nhân dân tối cao vừa công bố thêm 09 án lệ mới, nâng tổng số án lệ được công bố tại Việt Nam lên 52 án lệ. Dưới đây là file word tổng hợp toàn bộ 52 án lệ đã được công bố tại Việt Nam.
 • Án lệ số 39/2020/AL
 • 16:39, 15/03/2021
 • Án lệ số 39/2020/AL Về xác định giao dịch dân sự có điều kiện vô hiệu do điều kiện không thể xảy ra.
 • Án lệ số 38/2020/AL
 • 16:29, 15/03/2021
 • Về việc không thụ lý yêu cầu đòi tài sản đã được phân chia bằng bản án có hiệu lực pháp luật.
 • Án lệ số 37/2020/AL
 • 09:40, 03/03/2020
 • Án lệ số 37/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm tài sản trong trường hợp bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm sau khi kết thúc thời hạn đóng phí bảo hiểm.
 • Án lệ số 36/2020/AL
 • 09:29, 03/03/2020
 • Án lệ số 36/2020/AL Về hiệu lực của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất khi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị thu hồi, hủy bỏ.
 • Án lệ số 35/2020/AL
 • 09:21, 03/03/2020
 • Án lệ số 35/2020/AL Về người Việt Nam trước khi đi định cư ở nước ngoài giao lại đất nông nghiệp cho người ở trong nước sử dụng.
 • Án lệ số 34/2020/AL
 • 09:13, 03/03/2020
 • Án lệ số 34/2020/AL Về quyền lập di chúc định đoạt giá trị bồi thường về đất trong trường hợp đất bị nhà nước thu hồi có bồi thường.
 • Án lệ số 33/2020/AL
 • 08:53, 03/03/2020
 • Án lệ số 33/2020/AL1 Về trường hợp cá nhân được nhà nước giao đất nhưng không sử dụng mà để người khác quản lý, sử dụng ổn định, lâu dài.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018