• Công bố 11 án lệ mới
 • 14:12, 19/10/2018
 • Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình vừa ký ban hành Quyết định số 199/QĐ-CA ngày 17/10/2018 về công bố 11 án lệ đã được Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua ngày 17/10/2018.
 • Thảo luận, cho ý kiến đối với các dự thảo án lệ
 • 10:47, 16/10/2018
 • Sáng ngày 11/10/2018, tại Hà Nội, Hội đồng tư vấn án lệ đã họp để thảo luận và cho ý kiến đối với 23 bản án, quyết định của Tòa án đề xuất lựa chọn để phát triển án lệ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Hội đồng chủ trì phiên họp.
 • Danh sách 6 án lệ mới ban hành ngày 28/12/2017
 • 09:33, 29/12/2017
 • Ngày 28/12/2017 vừa qua, Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành Quyết định 06 án lệ mới nâng tổng số án lệ đã ban hành lên thành 16 án lệ. Bài viết này, Thư Ký Luật sẽ tổng hợp lại các án lệ mới được ban hành.
 • Án lệ số 16/2017/AL
 • 08:55, 29/12/2017
 • Án lệ số 16/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 573/2013/DS-GĐT ngày 16/12/2013 về vụ án dân sự “Tranh chấp thừa kế tài sản” tại tỉnh Vĩnh Phúc được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 15/2017/AL
 • 08:50, 29/12/2017
 • Án lệ số 15/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 394/2012/DS-GĐT ngày 23/8/2012 về vụ án “Tranh chấp hợp đồng đổi đất” tại Tp. Hà Nội được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 14/2017/AL
 • 08:42, 29/12/2017
 • Án lệ số 14/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 02/2011/DS-GĐT ngày 17/01/2011 về vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại tỉnh Điện Biên được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 13/2017/AL
 • 08:31, 29/12/2017
 • Án lệ số 13/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Tp. Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 12/2017/AL
 • 08:19, 29/12/2017
 • Án lệ số 12/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 14/2017/KDTM-GĐT ngày 06/6/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 11/2017/AL
 • 08:11, 29/12/2017
 • Án lệ số 11/2017/AL có nguồn từ Quyết định giám đốc thẩm 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018