• Áp dụng án lệ nên như thế nào?
  • 11:39, 31/03/2016
  • Áp dụng án lệ là chủ trương đúng đắn đang được Tòa án Nhân dân Tối cao tích cực triển khai trên thực tế. Tuy nhiên, liên quan đến việc lựa chọn bản án làm án lệ, có ý kiến đề xuất không nên đơn thuần đưa một vụ việc cụ thể áp dụng làm án lệ, mà nên phát triển thành các tình tiết khung, tính khái quát cao.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018