• Án lệ số 14/2017/AL
 • 08:42, 29/12/2017
 • Án lệ số 14/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 02/2011/DS-GĐT ngày 17/01/2011 về vụ án “Yêu cầu hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất” tại tỉnh Điện Biên được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 13/2017/AL
 • 08:31, 29/12/2017
 • Án lệ số 13/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 17/2016/KDTM-GĐT ngày 10/11/2016 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại Tp. Hồ Chí Minh được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 12/2017/AL
 • 08:19, 29/12/2017
 • Án lệ số 12/2017/AL có nguồn từ Quyết định Giám đốc thẩm 14/2017/KDTM-GĐT ngày 06/6/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa” tại tỉnh Quảng Trị được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Án lệ số 11/2017/AL
 • 08:11, 29/12/2017
 • Án lệ số 11/2017/AL có nguồn từ Quyết định giám đốc thẩm 01/2017/KDTM-GĐT ngày 1/3/2017 về vụ án kinh doanh, thương mại “Tranh chấp về hợp đồng tín dụng” được ban hành theo Quyết định 299/QĐ-CA năm 2017 về công bố án lệ
 • Hội đồng Thẩm phán TANDTC thông qua 7 dự thảo án lệ
 • 07:56, 15/12/2017
 • Thực hiện công tác xây dựng và phát triển án lệ, trên cơ sở đề xuất của Vụ Pháp chế và Quản lý khoa học, ngày 14/12/2017, Hội đồng Thẩm phán TANDTC đã tổ chức phiên họp để thảo luận và thông qua 7 dự thảo án lệ để chính thức phát triển thành án lệ.
 • Tranh chấp đòi lại vàng
 • 09:00, 24/08/2017
 • Trong bản án 170/2017/DSST của TAND huyện An phú, tỉnh An Giang đã sử dụng án lệ 02/2016/AL để làm căn cứ quyết định
 • Tổng hợp dự thảo án lệ 2017 - Phần 1
 • 10:00, 22/08/2017
 • Để thuận tiện trong việc nghiên cứu các Dự thảo Án lệ được TAND tối cao đưa ra lấy ý kiến phát triển thành Án lệ, Thư Ký Luật xin tổng hợp lại các bản dự thảo án lệ đã từng được đăng trên website ThuKyLuat.vn.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018