• Sớm hoàn thiện và vận hành hệ thống thông tin nhà ở
  • 08:48, 24/05/2019
  • Đây là một trong những nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 398/QĐ-BXD ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.
  • 8 đơn vị được phép cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ 6 bậc
  • 14:13, 21/05/2019
  • Mới đây, Cục Quản lý chất lượng (QLCL) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông báo 538/QLCL-QLVBCC về Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018