• Chính sách nổi bật có hiệu lực từ giữa tháng 11/2018
  • 08:52, 15/11/2018
  • Từ giữa tháng 11/2018 (từ ngày 15/11 – 30/11/2018), nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu tới Quý Thành viên, Khách hàng một số chính sách về kinh doanh, quân sự… sau đây:
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018