• Mức giá dịch vụ tối thiểu kiểm định kỹ thuật ATLĐ
  • 14:47, 21/02/2017
  • Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 41/2016/TT-BLĐTBXH quy định về mức giá dịch vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động (ATLĐ) đối với máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.
Vẫn cấp 'sổ đỏ' cho đất bán giấy viết tay
16:32, 22/02/2017