• Tăng mức vay vốn xây dựng công trình nước sạch nông thôn
  • 10:39, 21/09/2018
  • Mới đây, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1205/QĐ-TTg điều chỉnh mức vốn cho vay được quy định tại Điều 1 Quyết định 18/2014/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định 62/2004/QĐ-TTg về tín dụng thực hiện Chiến lược quốc gia về cấp nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
  • Danh mục 100 mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan AKFTA
  • 15:12, 20/09/2018
  • Mới đây, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 26/2018/TT-BCT sửa đổi, bổ sung Phụ lục IV kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BCT quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Khu vực thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018