• Bãi bỏ thủ tục truy lĩnh lương hưu, hưởng tiền trợ cấp BHXH
  • 08:02, 17/07/2019
  • Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Quyết định 777/QĐ-BHXH về việc công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018