• Hướng dẫn phân loại chất thải rắn trong xây dựng công trình
  • 16:20, 24/05/2017
  • Theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư 08/2017/TT-BXD, chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát, thi công xây dựng công trình phải được phân loại ngay tại nơi phát sinh theo quy định Khoản 1 Điều 50 Nghị định 38/2015/NĐ-CP thành các nhóm sau:
Có nên phạt nặng trẻ vị thành niên phạm tội nghiêm trọng?
17:36, 24/05/2017