• Các trường hợp được coi là vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp
  • 10:48, 20/07/2018
  • Mới đây, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư 09/2018/TT-BTP quy định về tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) phức tạp, điển hình. Nổi bật là quy định mới về tiêu chí đối với các vụ việc đại diện ngoài tố tụng, tư vấn pháp luật bên cạnh tiêu chí đối với vụ việc tham gia tố tụng hình sự, tố tụng dân sự và tố tụng hành chính.
  • Cho người khác sử dụng Chứng chỉ hành nghề xây dựng sẽ bị thu hồi
  • 11:51, 19/07/2018
  • Chính phủ vừa mới ban hành Nghị định 100/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số điều kiện về đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng. Nổi bật là việc bổ sung các quy định về cấp, thu hồi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng.
Đề xuất dùng lại tên 'trạm thu phí' sau 3 tháng đổi 'trạm thu giá'
16:40, 09/06/2018