2 chứng từ phải xuất trình khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu hóa chất

2 chứng từ phải xuất trình khi làm thủ tục xuất, nhập khẩu hóa chất
Thanh Nhã

Cục Hóa chất vừa ban hành Công văn 1372/HC-VP trả lời vướng mắc về việc thực hiện Nghị định 113/2017/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hóa chất.

 

Theo đó, khi thực hiện thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất thì tổ chức, cá nhân phải xuất trình cho cơ quan hải quan 2 loại giấy tờ sau:

  • Đối với thủ tục xuất, nhập khẩu tiền hóa chất: Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền hóa chất do cơ quan có thẩm quyền cấp.
  • Đối với thủ tục nhập khẩu hóa chất: Thông tin phản hồi khai báo hóa chất nhập khẩu qua Cổng thông tin một cửa quốc gia (Theo mẫu tại Phụ lục IV Nghị định 113/2017/NĐ-CP).

Tổ chức, cá nhân không phải xuất trình các loại giấy tờ sau:

  • Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;
  • Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;
  • Bản phê duyệt Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;
  • Phiếu kiểm soát mua bán hóa chất độc.

Công văn 1372/HC-VP được ban hành ngày 08/12/2017.

 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

231