55 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch

09:40, 17/05/2018

Quyết định 527/QĐ-TTg của Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch.

 

Có tất cả 55 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ này, đơn cử gồm có:

  • Viện Phim Việt Nam, Viện Bảo tồn di tích;

  • Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch;

  • Thư viện Quốc gia Việt Nam;

  • Trường quay Cổ Loa; Trường Trung cấp múa TP.HCM; Trường Trung cấp nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam;…

Ngoài ra, còn có:

  • Các học viện âm nhạc;

  • Các trường đại học Văn hóa, mỹ thuật, sân khấu, thể dục;

  • Các Bảo tàng;

  • Các nhà hát ca, múa, nhạc;

  • Các trường Cao đẳng văn hóa, nghệ thuật, du lịch.

Xem chi tiết Danh sách các đơn vị này tại Quyết định 527/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15/5/2018 và thay thế Quyết định 123/QĐ-TTg.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

85