Bãi bỏ Thông tư về thủ tục gia hạn thời hạn nộp, hoàn thuế GTGT

Bãi bỏ Thông tư về thủ tục gia hạn thời hạn nộp, hoàn thuế GTGT
Thanh Lâm

Ngày 03/4/2019, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 18/2019/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 134/2014/TT-BTC về hướng dẫn thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư.

 

Cụ thể, Thông tư 134/2014/TT-BTC hướng dẫn thủ tục hoàn thuế gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế GTGT đã không còn phù hợp với thực tiễn, do đó Bộ Tài chính đã tiến hành bãi bỏ toàn bộ nội dung được quy định tại Thông tư này.

Sau khi Thông tư 134 hết hiệu lực thi hành, thủ tục gia hạn thời hạn nộp thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng đối với máy móc, thiết bị nhập khẩu để tạo tài sản cố định của dự án đầu tư được thực hiện như sau:

  • Đối với Hồ sơ xin gia hạn nộp thuế mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan hải quan trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan hải quan tiếp tục giải quyết theo Thông tư 134;

  • Đối với Hồ sơ đề nghị hoàn thuế mà doanh nghiệp đã nộp cho cơ quan thuế trước ngày 20/5/2019 thì cơ quan thuế tiếp tục giải quyết hoàn thuế theo Thông tư 134.

Chi tiết xem tại Thông tư 18/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 20/5/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

1,055