Ban hành Danh mục nhà tù để xác định chế độ với người có công CM

Ban hành Danh mục nhà tù để xác định chế độ với người có công CM
Duy Thịnh

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư 16/2014/TT-BLĐTBXH do Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH là danh mục nhà tù và những nơi được coi là nhà tù trong các thời kỳ kháng chiến nhằm xác nhận những người có công với cách mạng để thực hiện chính sách đãi ngộ đối với họ.

Danh mục bao gồm các nhà tù của 58 tỉnh thành và mặt trận chiến trường miền Nam Việt Nam, đơn cử như:

  • Thành phố Hà Nội: Nhà tù Nhà Tiền; nhà tù Hỏa Lò; nhà tù Nhà Rượu; nhà tù Thanh Liệt; …

  • Thành phố Hồ Chí Minh: Bót Catina; nha cảnh sát đô thành đường Trần Hưng Đạo; Bót Phú Lâm; Bót Hàng Keo Gia Định;…

  • Tỉnh Đà Nẵng: Nhà lao Con Gà; nhà lao Đà Nẵng; nhà lao Kho Đạn; nhà lao Hòa Vang;…

Xem toàn bộ danh mục tại Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 21/02/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

259