Bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong trường hợp đặc biệt

Bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền trong trường hợp đặc biệt
Nguyễn Trinh
08:16, 11/08/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung Luật cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đáng chú ý là nội dung về trường hợp đặc biệt bổ nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

 

Theo đó, đại sứ đặc mệnh toàn quyền được bổ nhiệm trong trường hợp đặc biệt nếu đáp ứng các tiêu chí:

  • Có kiến thức, hiểu biết sâu rộng về quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận;

  • Có uy tín, kinh nghiệm và năng lực vượt trội trong lĩnh vực đối ngoại;

  • Việc bổ nhiệm nhằm thúc đẩy một, một số lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng hoặc xử lý một, một số vấn đề quan trọng có ảnh hưởng sâu sắc đến lợi ích của Việt Nam trong quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia, tổ chức quốc tế tiếp nhận;

  • Địa bàn công tác trong trường hợp đặc biệt bổ nhiệm bao gồm Quốc gia láng giềng hoặc thuộc khu vực Đông Nam Á; Quốc gia có quan hệ đối tác chiến lược, toàn diện, Liên hợp quốc hoặc địa bàn có tầm quan trọng trong quan hệ với Việt Nam.

Nghị định 104/2018/NĐ-CP có hiệu lực ngày 08/8/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

289