Bộ phận kiểm toán báo cáo đột xuất nếu có sai phạm nghiêm trọng

Bộ phận kiểm toán báo cáo đột xuất nếu có sai phạm nghiêm trọng
Thảo Uyên
19:23, 01/02/2019

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP đã được Chính phủ ban hành vào ngày 22/01/2019 nhằm quy định về hoạt động kiểm toán nội bộ.

 

Theo đó, bộ phận kiểm toán nội bộ của đơn vị báo cáo ngay cho cơ quan có thẩm quyền ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ nếu phát hiện có sai phạm nghiêm trọng hoặc có nguy cơ rủi ro ảnh hưởng xấu đến hoạt động của đơn vị.

Ngoài ra, việc báo cáo đột xuất còn phải được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Thông báo kịp thời cho người đứng đầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán nếu các tồn tại nêu trong báo cáo kiểm toán không được sửa chữa và khắc phục kịp thời sau một khoảng thời gian quy định;

  • Sau khi đã thông báo cho người đứng đầu bộ phận/đơn vị được kiểm toán theo quy định, nếu các tồn tại vẫn chưa được sửa chữa và khắc phục, phải báo cáo kịp thời bằng văn bản cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Xem chi tiết tại Nghị định 05/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/4/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

123