Bổ sung trường hợp tàu bay bị xóa quốc tịch Việt Nam

Bổ sung trường hợp tàu bay bị xóa quốc tịch Việt Nam
Phú Thịnh
09:29, 29/01/2019

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 07/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 23/01/2019 để sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2015/NĐ-CP quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký quyền đối với tàu bay.

 

Theo đó, bổ sung trường hợp tàu bay phải xóa quốc tịch Việt Nam nếu tàu bay bị hư hỏng nặng không còn khả năng sửa chữa, phục hồi.

Các trường hợp khác tàu bay bị xóa đăng ký quốc tịch Việt Nam gồm có:

  • Tàu bay bị tuyên bố mất tích;

  • Tàu bay không còn đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Nghị định 68/2015/NĐ-CP;

  • Theo đề nghị của chủ sở hữu tàu bay hoặc người đề nghị đăng ký tàu bay;

  • Theo đề nghị của người được chỉ định tại văn bản IDERA;

Bên cạnh đó, Nghị định 07/2019/NĐ-CP cũng sửa đổi điều kiện về tàu bay khi đăng ký mang quốc tịch VN, cụ thể những tàu bay đã qua sử dụng, khi đăng ký quốc tịch lần đầu phải đáp ứng yêu cầu về tuổi tại thời điểm nhập khẩu vào VN.

Xem toàn văn quy định tại Nghị định 07/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 11/3/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

81