Bộ Y tế đề nghị không được đào tạo định hướng chuyên khoa ngành y

Bộ Y tế đề nghị không được đào tạo định hướng chuyên khoa ngành y
Lan Anh

Bộ Y tế vừa ban hành Công văn 3928/BYT-K2ĐT về việc không thực hiện đào tạo định hướng chuyên khoa.

 

Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các cơ sở đào tạo không thực hiện khóa đào tạo định hướng chuyên khoa, bởi:

  • Việc đào tạo định hướng chuyên khoa hiện nay không được kiểm soát và chưa có chuẩn năng lực chung để đảm bảo chất lượng đào tạo;

  • Chưa có quy định cụ thể cơ sở đào tạo, đối tượng đào tạo và việc cấp chứng chỉ đào tạo để đảm bảo nguồn nhân lực khám chữa bệnh.

Bộ Y tế đang được giao xây dựng Nghị định quy định đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe và đã trình Chính phủ để xem xét ban hành, trong đó có quy định về đào tạo chuyên sâu để cấp chứng chỉ đào tạo với khóa học có khối lượng học tập tối thiểu từ 15 tín chỉ tương đương tối thiểu 06 tháng học tập trung.

Đồng thời, quy định về yêu cầu đối với cơ sở đào tạo, người đào tạo, tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ để đảm bảo chất lượng và đáp ứng yêu cầu về nhân lực hiện nay.

Chi tiết xem tại Công văn 3928/BYT-K2ĐT ban hành ngày 09/7/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

588