Các nội dung nổi bật tại phiên họp Chính phủ tháng 3/2019

Các nội dung nổi bật tại phiên họp Chính phủ tháng 3/2019
Anh Tú

Ngày 10/4/2019, Chính phủ đã thông qua Nghị quyết 23/NQ-CP phiên họp Chính phủ tháng 3/2019, trong đó đề cập đến một số nội dung nổi bật như sau.

 

  • Thống nhất thông qua đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý chặt chẽ, khắc phục những vướng mắc, bất cập, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước;

  • Về chính sách thuế bảo vệ môi trường đối với than cốc, dầu tái sinh. Theo đó, than cốc và dầu tái sinh không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường, số tiền thuế đã nộp từ khi Luật thuế bảo vệ môi trường có hiệu lực được xác định là số tiền nộp thừa và thực hiện xử lý theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

  • Thống nhất thông qua dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sở hữu trí tuệ.

  • Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa trong quý II năm 2019.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị quyết 23/NQ-CP ban hành ngày 10/4/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

307