Cấm giáo viên bình luận nội dung trái thuần phong mỹ tục trên facebook

Cấm giáo viên bình luận nội dung trái thuần phong mỹ tục trên facebook
Nguyễn Trinh

Đây là một trong những quy tắc ứng xử chung được liệt kê tại Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT quy định về quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

 

Theo đó, giáo viên không được sử dụng mạng xã hội để phát tán, tuyên truyền, bình luận những thông tin hoặc hình ảnh trái thuần phong mỹ tục, trái đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hoặc làm ảnh hưởng xấu đến môi trường giáo dục.

Ngoài giáo viên thì quy định nêu trên còn áp dụng đối với cán bộ quản lý, nhân viên, người học, cha mẹ người học trong các cơ sở giáo dục.

Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT còn quy định khi ứng xử trong các cơ sở giáo dục cần phải tuân thủ theo những quy tắc khác, đơn cử như:

  • Thực hiện lối sống lành mạnh, tích cực, quan tâm chia sẻ và giúp đỡ người khác;

  • Không sử dụng trang phục gây phản cảm;

  • Không hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn trong cơ sở giáo dục;

Xem thêm quy tắc ứng xử tại Thông tư 06/2019/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 28/5/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

214