Chi tối đa 60 triệu cho lễ tang của cán bộ thuộc Bộ Tài chính

Chi tối đa 60 triệu cho lễ tang của cán bộ thuộc Bộ Tài chính
Phú Thịnh
09:02, 11/08/2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 1230/QĐ-BTC về việc ban hành Quy chế tổ chức Lễ tang và tổ chức đoàn viếng đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tài chính khi từ trần.

 

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Bộ Tài chính từ trần thì được tổ chức Lễ tang theo một trong hai hình thức: Lễ tang cao cấp và Lễ tang công chức, viên chức và người lao động (gọi chung là cán bộ).

Trong đó, chi phí xây mộ, hỏa táng, điện táng và phục vụ cho một Lễ tang cao cấp tối đa là 60 triệu đồng theo quy định tại Điều 4 Thông tư 74/2013/TT-BTC.

Đối với Lễ tang công chức, viên chức và người lao động, Bộ Tài chính và chính quyền địa phương đứng tên đưa tin buồn về Lễ tang của cán bộ đã từ trần.

Căn cứ vào điều kiện cụ thể và nguyện vọng của gia đình mà Lễ tang có thể được tổ chức tại nhà tang lễ hoặc tại gia đình.

Quyết định 1230/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày 31/7/2018, thay thế Quyết định 2910/QĐ-BTC.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

104