Chính sách Doanh nghiệp - Giáo dục có hiệu lực đầu tháng 02/2019

Chính sách Doanh nghiệp - Giáo dục có hiệu lực đầu tháng 02/2019
Thủy Phú
10:32, 29/01/2019

Từ đầu tháng 2 (từ 01/02 - 14/02/2019) nhiều chính sách pháp luật mới bắt đầu có hiệu lực thi hành, Thư Ký Luật trân trọng giới thiệu một số chính sách về doanh nghiệp, giáo dục,… nổi bật như sau:

 

 1. Từ 01/2/2019, trái phiếu DN không còn được ký gửi tại tổ chức tín dụng

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thay thế Nghị định 90/2011/NĐ-CP.

Theo đó, Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định:

 • Trong vòng 10 ngày làm việc sau khi kết thúc đợt phát hành, trái phiếu doanh nghiệp phải được đăng ký, lưu ký tại tổ chức lưu ký được phép.
  (Khác với quy định hiện hành tại Nghị định 90: Trái phiếu còn được ký gửi tại các tổ chức tín dụng theo yêu cầu của chủ sở hữu trái phiếu).
 • Mỗi loại trái phiếu doanh nghiệp chỉ được đăng ký tại một tổ chức lưu ký được phép.
 • Tổ chức lưu ký chỉ xác nhận quyền sở hữu trái phiếu khi giao dịch đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 6 Nghị định 90 và có trách nhiệm cung cấp thông tin về tình hình đăng ký, lưu ký trái phiếu cho Sở Giao dịch chứng khoán.

Xem thêm Nghị định 163/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2019.

 1. Điều kiện để chuyển đổi chứng từ giấy sang chứng từ điện tử

Nghị định 165/2018/NĐ-CP quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính có hiệu lực áp dụng từ ngày 10/02/2019, thay thế cho Nghị định 27/2007/NĐ-CP và  Nghị định 156/2016/NĐ-CP.

Theo đó, quy định điều kiện để chứng từ giấy được chuyển đổi từ chứng từ điện tử như sau:

 • Phản ánh đầy đủ, chính xác nội dung của chứng từ điện tử;
 • Có thông tin thể hiện chứng từ đã được xử lý trên hệ thống thông tin và tên của hệ thống thông tin hoặc tên của chủ quản hệ thống thông tin;
 • Có mã định danh của chứng từ điện tử để phục vụ việc tra cứu, xác minh thông tin hoặc có họ tên, chữ ký của người thực hiện chuyển đổi;
 • Có con dấu của cơ quan, tổ chức thực hiện việc chuyển đổi trong trường hợp phải thực hiện theo quy định pháp luật hoặc thỏa thuận giữa các bên giao dịch;
 • Tra cứu được tại bất kỳ thời điểm nào trong thời gian hệ thống thông tin hoạt động bình thường.

Xem thêm Nghị định 165/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/02/2019.

 1. Thời gian nghỉ thai sản không được tính vào thời gian tập sự của giáo viên

Đây là quy định được nhắc đến tại Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT quy định thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp giáo viên, giảng viên trong các cơ sở giáo dục công lập.

Theo đó, Thông tư 31 liệt kê một số trường hợp đặc biệt khi xem xét thời gian tập sự theo chức danh nghề nghiệp của giáo viên, giảng viên như sau:

 • Không tính vào thời gian tập sự đối với giáo viên, giảng viên có thời gian nghỉ sinh con theo chế độ BHXH, thời gian nghỉ ốm đau từ 14 ngày trở lên, thời gian nghỉ không hưởng lương, thời gian bị tạm giam, tạm giữ, tạm đình chỉ công tác;
 • Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên đã giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc ≥ thời gian tập sự (được quy định tại Điều 2 Thông tư 31) thì không phải tập sự;
 • Người trúng tuyển làm giáo viên, giảng viên có bằng tiến sĩ và đã tham gia giảng dạy trong thời gian làm nghiên cứu sinh thì được xem xét rút ngắn thời gian tập sự.

Thông tư 31/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 08/02/2019.

 1. Kiến thức cần đạt sau khi tốt nghiệp TC, CĐ ngành giáo viên

Ngày 24/12/2018 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, sau khi tốt nghiệp người học phải đảm bảo có được khối lượng kiến thức tối thiểu như sau:

Đối với trình độ trung cấp:

 • Tối thiểu 35 tín chỉ đối với đối tượng đầu vào là người có bằng tốt nghiệp THPT, không bao gồm số lượng tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh;
 • Khối lượng kiến thức phải đảm bảo: Lý thuyết chiếm từ 55% - 60%, thực hành từ 40% - 45%.

Đối với trình độ cao đẳng:

 • Tối thiểu 60 tín chỉ đối với đối tượng đầu vào là người có bằng tốt nghiệp THPT, không bao gồm số lượng tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh;
 • Khối lượng kiến thức phải đảm bảo: Lý thuyết chiếm từ 60% - 65%, thực hành từ 35% - 40%.

Thông tư 29/2018/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 09/02/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!
Ý kiến bạn đọc ()

xin cho biết điều kiện, hồ sơ cần thiết để du học tại Mỹ

(NGUYỄN VĂN HỘI) - 15/02/2019   Trả lời

564