Chính thức ngừng hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn từ 01/01/2019

Chính thức ngừng hỗ trợ người nghèo vùng khó khăn từ 01/01/2019
Thủy Phú
17:03, 13/06/2018

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 25/2018/QĐ-TTg chính thức bãi bỏ Quyết định 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 về chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn.

 

Theo đó, từ 01/01/2019, người dân thuộc hộ nghèo thuộc vùng khó khăn tại Quyết định 30/2007/QĐ-TTg sẽ không còn được nhận hỗ trợ trực tiếp bằng tiền hoặc hiện vật theo Quyết định 102 nữa.

Việc bãi bỏ Quyết định 102 phù hợp với chủ trương của Chính phủ hiện nay là rà soát, tích hợp, bãi bỏ chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 - 2020 nhằm giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện; ưu tiên tăng nguồn lực đầu tư phát triển vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, huyện nghèo, xã nghèo, xã, thôn bản đặc biệt khó khăn…

Theo Quyết định 25, các địa phương được sử dụng nguồn kinh phí thực hiện Quyết định 102 đã được bố trí ổn định trong dự toán chi thường xuyên 2017 để chi trả thay phần ngân sách trung ương hỗ trợ để thực hiện chính sách ASXH trên địa bàn theo Quyết định 579/QĐ-TTg.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

419