Cho KH vay vượt hạn mức nếu không có nợ xấu trong 03 năm

Cho KH vay vượt hạn mức nếu không có nợ xấu trong 03 năm
Thanh Nhã
17:15, 02/04/2018

Quyết định 13/2018/QĐ-TTg quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

 

Theo đó, khách hàng vay vốn được đề nghị cấp tín dụng vượt giới hạn nếu đáp ứng các điều kiện sau:

  • Đủ điều kiện được cấp tín dụng, không có nợ xấu trong 03 năm gần nhất liền trước năm đề nghị, có hệ số nợ phải trả không quá 03 lần vốn chủ sở hữu ghi trên báo cáo tài chính;

  • Thực hiện các dự án, phương án sản xuất kinh doanh nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội như:

    • Để phục vụ nhu cầu thiết yếu cho người dân như: điện, than, dầu khí, xăng dầu, giao thông công cộng;
    • Được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư;
    • Thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích theo Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về phát triển kinh tế xã hội trong từng thời kỳ.
  • Dự án, phương án đã được tổ chức tín dụng thẩm định là đảm bảo khả thi, khách hàng có khả năng trả nợ và quyết định cấp tín dụng.

Xem thêm Quyết định 13/2018/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 01/5/2018.

Cho khách hàng vay vượt hạn mức nếu không có nợ xấu trong 3 năm

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

255