Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 về cải cách BHXH

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 28 về cải cách BHXH
Thúy Trang

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

 

Theo đó, với nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về lao động, việc làm, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan, bộ, ngành phải:

  • Thí điểm thực hiện gói bảo hiểm xã hội tự nguyện ngắn hạn linh hoạt; ban hành chính sách khi đủ điều kiện;

  • Thực hiện điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối trong mối tương quan với tiền lương của người đang làm việc;

  • Xây dựng lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu; sửa đổi quy định về tiền lương phù hợp cho việc xác định căn cứ đóng bảo hiểm xã hội của khu vực doanh nghiệp;

  • Sửa đổi, bổ sung Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

  • Sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm thất nghiệp, chính sách việc làm; sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm xã hội;

Chi tiết xem tại Nghị quyết 125/NQ-CP có hiệu lực từ 08/10/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

297