Có thể thuê địa điểm để tạm giữ tang vật vi phạm về hải quan

Có thể thuê địa điểm để tạm giữ tang vật vi phạm về hải quan
Thanh Nhã

Mới đây, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 6457/TCHQ-PC lưu ý một số nội dung trong công tác quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu theo thủ tục hành chính như sau:

 

  • Có thể thuê địa điểm để tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm bị tạm giữ, tịch thu trong trường hợp không đủ điều kiện bố trí kho tạm giữ tang vật, phương tiện riêng hoặc quy mô xây dựng nơi tạm giữ không đủ để quản lý, bảo quản.
    Nếu tang vật có số lượng ít hoặc nhỏ, gọn thì có thể giao cho cán bộ quản lý tại trụ sở cơ quan mình.
  • Người ra quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm phải bồi thường và bị xử lý trong trường hợp làm mất, bán, đánh tráo hoặc làm hư hỏng, mất linh kiện, thay thế tang vật, phương tiện vi phạm đó;
  • Khi tiếp nhận, trả lại, chuyển tang vật, phương tiện bị tạm giữ, bị tịch thu cho cơ quan, tổ chức, cá nhân thì phải lập biên bản, có chữ ký của bên giao và bên nhận.

Xem thêm Công văn 6457/TCHQ-PC ngày 02/10/2017. 

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

2,318