Công bố thủ tục hành chính mới về vật liệu nổ công nghiệp

Công bố thủ tục hành chính mới về vật liệu nổ công nghiệp
Lê Hải
10:04, 10/08/2018

Bộ Quốc phòng vừa ban hành Quyết định 2784/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính (TTHC) bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định bao gồm 08 TTHC mới ban hành, bao gồm:

  • Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN lần đầu;

  • Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN đối với đơn vị Quân đội không phải là doanh nghiệp phục vụ thi công các công trình quốc phòng, an ninh;

  • Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN đối với tổ chức, doanh nghiệp làm dịch vụ nổ mìn;

  • Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN sau khi hết thời hạn;

  • Cấp Giấy phép sử dụng VLNCN do bị mất hoặc cấp đổi do bị hư hỏng;

  • Điều chỉnh Giấy phép sử dụng VLNCN;

  • Cấp Mệnh lệnh vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ;

  • Điều chỉnh Mệnh lệnh vận chuyển VLNCN, tiền chất thuốc nổ.

Chi tiết thủ tục xem tại Quyết định 2784/QĐ-BQP có hiệu lực từ 13/7/2018, bãi bỏ Quyết định 1318/QĐ-BQP.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

162