Cộng đến 7,5 điểm trong tuyển dụng công chức Tòa án năm 2019

Cộng đến 7,5 điểm trong tuyển dụng công chức Tòa án năm 2019
Thúy Trang

Mới đây, TANDTC đã ban hành Thông báo 328/TB-TANDTC ngày 14/5/2019 thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2019.

 

Theo đó, các đối tượng được ưu tiên cộng điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2 (thi môn nghiệp vụ chuyên ngành) trong quá trình tuyển dụng công chức bao gồm:

  • Cộng 7,5 điểm cho anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B;

  • Cộng 5 điểm cho dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, công an, quân nhân chuyên nghiệp, con liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học,...;

  • Cộng 2,5 điểm cho người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên.

Nếu người dự thi thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất.

Xem chi tiết tại Thông báo 328/TB-TANDTC được ban hành ngày 14/05/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

426