Công văn giải đáp vướng mắc Nghị định 59 và Thông tư 39 về hải quan

Công văn giải đáp vướng mắc Nghị định 59 và Thông tư 39 về hải quan
Lê Hải

Tổng cục hải quan vừa ban hành Công văn 3899/TCHQ-GSQL về xử lý vướng mắc tại Nghị định 59 và các văn bản hướng dẫn liên quan, đơn cử như:

 

Vướng mắc liên quan đến Nghị định 59/2018/NĐ-CP:

  • Đề xuất cho doanh nghiệp mở tờ khai hải quan tại Chi cục hải quan Quản lý Hàng đầu tư;

  • Giải đáp: Thủ tục hải quan được thực hiện tại Chi cục hải quan cửa khẩu hoặc Chi cục hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa phục vụ gia công, sản xuất hàng xuất khẩu.

Vướng mắc  liên quan đến Thông tư 39/2018/TT-BTC:

  • Kiến nghị trường hợp nếu hồ sơ vượt quá dung lượng cho phép (>2MB), cho phép doanh nghịêp được nộp chứng từ bản giấy thuộc hồ sơ hải quan nếu hồ sơ có dung lượng quá 2MB;

  • Giải đáp: Chấp nhận cho doanh nghiệp được nộp toàn bộ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan dưới dạng bản giấy, trừ các chứng từ cấp trên cổng thông tin một cửa quốc gia.

Xem chi tiết bảng giải quyết vướng mắc tại Công văn 3899/TCHQ-GSQL ban hành ngày 04/7/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

2,671