Danh mục hàng hóa công nghệ thông tin bắt buộc phải chứng nhận hợp quy

Danh mục hàng hóa công nghệ thông tin bắt buộc phải chứng nhận hợp quy
Lê Trang

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 05/2019/TT-BTTTT quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn (hàng hóa nhóm 2) thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông.

 

Theo đó, ban hành kèm theo Thông tư này gồm có:

  • Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục I;

  • Danh mục sản phẩm hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông bắt buộc phải công bố hợp quy được quy định tại Phụ lục II.

Lưu ý, các Giấy chứng nhận hợp quy, Thông báo tiếp nhận bản công bố hợp quy cấp trước ngày có hiệu lực của Thông tư 05/2019/TT-BTTTT vẫn được áp dụng cho đến thời điểm có hiệu lực của quy chuẩn kỹ thuật mới.

Xem chi tiết các danh mục kèm theo mã HS của từng sản phẩm hàng hóa tại Thông tư 05/2019/TT-BTTTT có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

105