Điều kiện CBCC tham gia thanh tra, kiểm tra thi THPT Quốc gia

Điều kiện CBCC tham gia thanh tra, kiểm tra thi THPT Quốc gia
Nguyễn Trinh

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 1960/BGDĐT-TTr về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019.

 

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức tham gia thanh tra, kiểm tra thi cần phải đảm bảo các điều kiện sau:

  • Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan;

  • Là công chức thanh tra, cộng tác viên thanh tra hoặc người làm công tác thanh tra nội bộ, giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học đối với đoàn thanh tra của Sở, của Bộ; là cán bộ của Cục Nhà trường đối với đoàn kiểm tra của Cục Nhà trường;

  • Nắm vững Quy chế thi và nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi;

  • Không tham gia thanh tra, kiểm tra thi khi có người thân tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019; không tham gia thanh tra, kiểm tra tại điểm thi có học sinh lớp 12 của trường mình tham dự kỳ thi;

  • Không đang trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Xem nội dung chi tiết tại Công văn 1960/BGDĐT-TTr được ban hành ngày 09/5/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

174