Điều kiện cho phép hoạt động đối với tàu thuộc ngành hải quan

Điều kiện cho phép hoạt động đối với tàu thuộc ngành hải quan
Lan Anh

Ngày 26/4/2019, Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 1288/QĐ-TCHQ ban hành quy định về quản lý kỹ thuật và quản lý, sử dụng phương tiện thủy ngành hải quan.

 

Theo đó, các tàu thủy thuộc ngành Hải quan được phép hoạt động khi được cơ quan đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật, có đầy đủ hồ sơ đăng ký và phải trải qua các đợt kiểm tra chu kỳ theo quy định.

Ngoài ra, Quyết định 1288 còn quy định rõ các trường hợp giới hạn hoặc không cho phép vận hành tàu, đơn cử như:

  • Tàu thuyền mất ổn định vì hệ số ổn định đã thay đổi quá giới hạn cho phép;

  • Các phương tiện về an toàn như cứu sinh, cứu hỏa, chống chìm...thiếu hoặc hư hỏng;

  • Các hệ thống trên tàu bị trục trặc hoặc bị hỏng chưa khắc phục được như hệ thống lái, hệ thống neo,…;

  • Thiếu các giấy tờ đảm bảo tính pháp lý như Giấy chứng nhận đăng kiểm, đăng ký tàu, lệnh điều động, giấy phép đi biển...);

Xem nội dung chi tiết tại Quyết định 1288/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ 26/4/2019, thay thế Quyết định 107/TCHQ-KHTC ngày 24/5/1997.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

119