DN vừa và nhỏ đầu tư 20% vốn sở hữu sẽ được bảo lãnh để vay vốn

DN vừa và nhỏ đầu tư 20% vốn sở hữu sẽ được bảo lãnh để vay vốn
Duy Thịnh
15:41, 30/03/2018

Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 34/2018/NĐ-CP quy định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Theo đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quỹ bảo lãnh tín dụng cấp bảo lãnh tín dụng nếu có 20% vốn chủ sở hữu đầu tư vào dự án (trước đây quy định mức là 15%).

Ngoài điều kiện nêu trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa còn phải đáp ứng các điều kiện khác như:

  • Có dự án đầu tư, phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả, có khả năng hoàn trả vốn vay và được Quỹ bảo lãnh tín dụng thẩm định và quyết định bảo lãnh;

  • Không có các khoản nợ thuế từ 01 năm trở lên và nợ xấu tại các tổ chức tín dụng tại thời điểm đề nghị bảo lãnh. Trường hợp nợ thuế do khách quan thì phải có xác nhận của cơ quan quản lý thuế;

  • Có biện pháp bảo đảm cho bảo lãnh vay vốn theo quy định tại Điều 25 Nghị định 34/2018/NĐ-CP.

Xem thêm tại Nghị định 34/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 08/3/2018.

DN vừa và nhỏ đầu tư 20% vốn sở hữu sẽ được bảo lãnh để vay vốn

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

237