Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ nghiên cứu lịch sử

Giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng để phục vụ nghiên cứu lịch sử
Bích Hoa

Đây là nội dung đáng chú ý được nhắc đến tại Quyết định 19/2019/QĐ-TTg về việc giữ lại con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử.

 

Theo đó, con dấu hết giá trị sử dụng là con dấu ướt của các cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước được giữ lại khi các cơ quan này đổi tên, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, chấm dứt hoạt động hoặc kết thúc nhiệm vụ.

Con dấu hết giá trị sử dụng của một số cơ quan Nhà nước sau sẽ được giữ lại để lưu trữ, phục vụ nghiên cứu lịch sử như:

  • Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Tổng thư ký Quốc hội;

  • Quốc hội, UBTV Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

  • Chính phủ, các bộ; cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Tổng cục (trừ các Tổng cục thuộc Bộ Quốc phòng);

  • Văn phòng Chủ tịch nước;

  • Tòa án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Xem thêm tại Quyết định 19/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ 01/7/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

106