Hạ tiêu chí đánh giá đối với người quản lý doanh nghiệp thuộc BQP

Hạ tiêu chí đánh giá đối với người quản lý doanh nghiệp thuộc BQP
Anh Tú
10:44, 10/08/2018

Thông tư 105/2018/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 147/2016/TT-BQP quy định người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp Nhà nước do Bộ Quốc phòng quản lý và Người đại diện tại các công ty cổ phần có vốn góp của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Bộ Quốc phòng cử đại diện.

 

Theo đó, Thông tư mới quy định giảm mức đánh giá đối với người quản lý doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, cụ thể như sau:

  • Người quản lý hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nếu doanh nghiệp hoàn thành 100% nhiệm vụ được giao (hiện hành là trên 110%);

  • Người quản lý hoàn thành tốt nhiệm vụ nếu doanh nghiệp hoàn thành từ 90% đến dưới 100% nhiệm vụ được giao (hiện hành là từ 100% đến dưới 110%);

  • Người quản lý hoàn thành nhiệm vụ nếu doanh nghiệp hoàn thành từ 80% đến dưới 90% nhiệm vụ được giao (hiện hành là từ 90% đến dưới 100%);

  • Không hoàn thành nhiệm vụ nếu đạt tỷ lệ dưới 80% (hiện hành là dưới 90%).

Thông tư 105/2018/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/9/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

141