Hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi cho DN nhỏ và vừa

Hỗ trợ vay vốn lãi suất ưu đãi cho DN nhỏ và vừa
Lê Hải

Đây là nội dung đáng chú ý được quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Theo đó, quỹ phát triển DN nhỏ và vừa là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận và hoạt động theo mô hình Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Quỹ thực hiện cho vay dưới hai hình thức là cho vay trực tiếp và cho vay gián tiếp với mức lãi suất ưu đãi bằng 80% mức thấp nhất lãi suất cho vay thương mại.

Trong đó, mức lãi suất cho vay thương mại được xác định trên cơ sở so sánh lãi suất cho vay của 04 ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước và có tổng tài sản lớn nhất tại thời điểm xác định lãi suất cho vay của quỹ.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP có hiệu lực từ 01/7/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

128