Hướng dẫn cấp GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính

Hướng dẫn cấp GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính
Anh Tú

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 04/2019/TT-BYT quy định việc phân cấp thẩm quyền cấp, điều chỉnh, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính và đình chỉ hoạt động xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính.

 

Theo đó, Cục trưởng Cục phòng chống HIV/AIDS quyết định thành lập đoàn thẩm định cấp GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính gồm các thành viên:

  • Đại diện Lãnh đạo Cục phòng chống HIV/AIDS làm trưởng đoàn;

  • Cán bộ phụ trách hoạt động xét nghiệm HIV thuộc Cục phòng chống HIV/AIDS;

  • Chuyên gia về xét nghiệm có ít nhất 5 năm kinh nghiệm thực hiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính bằng kỹ thuật phù hợp với kỹ thuật cơ sở y tế đề nghị thẩm định;

  • Các thành viên khác trong trường hợp cần thiết.

Các GCN đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định HIV dương tính đã được cấp trước ngày Thông tư 04/2019/TT-BYT có hiệu lực thì tiếp tục có giá trị pháp lý.

Chi tiết xem tại Thông tư 04/2019/TT-BYT có hiệu lực từ 30/5/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

136