Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Kiểm sát viên tại phiên tòa rút kinh nghiệm

Hướng dẫn đánh giá, xếp loại Kiểm sát viên tại phiên tòa rút kinh nghiệm
Thủy Phú
17:23, 12/02/2019

VKSND tối cao ban hành Hướng dẫn 32/HD-VKSTC thống nhất cách thức tham gia, tham dự phiên tòa dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động rút kinh nghiệm đối với Kiểm sát viên.

 

Theo đó, việc tham gia phiên tòa rút kinh nghiệm của Kiểm sát viên là căn cứ để đánh giá, xếp loại thi đua khen thưởng, cụ thể Kiểm sát viên có số điểm:

  • Từ ≥ 80 điểm, đạt loại Giỏi;

  • Từ ≥ 60 điểm, đạt loại Khá;

  • Từ ≥ 50 điểm, đạt loại Trung bình;

  • Từ < 50 điểm, đạt loại Chưa đạt;

  • Kiểm sát viên đạt Xuất sắc phải là Kiểm sát viên đạt loại Giỏi và xử lý tình huống phát sinh tại phiên tòa đạt Tốt.

Chi tiết xem thêm Phiếu đánh giá tại Hướng dẫn 32/HD-VKSTC ngày 30/11/2018 thay thế Hướng dẫn 1448/VKSTC-V5 ngày 10/3/2013.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

151