Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Hướng dẫn thực hiện nghiệp vụ thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Lê Hải
10:50, 11/07/2018

Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 1925/QĐ-TCHQ về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ Quản lý thuế (tại cấp Chi cục Hải quan).

 

Theo đó, kỹ năng thực hiện nghiệp vụ chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, bao gồm:

  • Miễn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu;

  • Giảm thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

  • Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

  • Không thu thuế hàng hóa xuất nhập khẩu.

Sổ tay nghiệp vụ quản lý thuế; sơ đồ quy trình giảm thuế; sơ đồ hoàn thuế trước, kiểm tra sau; sơ đồ kiểm tra trước, hoàn thuế sau được ban hành kèm theo Quyết định 1925.

Chi tiết hướng dẫn xem tại Quyết định 1925/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ 14/7/2018

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

88