Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu

Hướng dẫn thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu
Lê Hải
11:54, 11/07/2018

Ngày 28/6/2018 Tổng cục Hải quan đã có Quyết định 1920/QĐ-TCHQ về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất khấu, nhập khẩu (tại cấp Chi cục Hải quan).

 

Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định 1920 là Sổ tay nghiệp vụ thực hiện thủ tục thông quan, bao gồm 2 kỹ năng để thực hiện thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, gồm có:

  • Kỹ năng kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu;

  • Kỹ năng phân loại hàng hóa và áp dụng mức thuế đối với hàng hoá xuất nhập khẩu.

Nội dung tại Sổ tay có nêu ra các kiến thức, văn bản cần nắm rõ và quy trình các bước thực hiện của từng kỹ năng.

Chi tiết hướng dẫn xem tại Quyết định 1920/QĐ-TCHQ có hiệu lực từ ngày 13/7/2018.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

130