Hướng dẫn về tương trợ tư pháp lĩnh vực dân sự

15:00, 11/01/2017

Theo Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC việc áp dụng pháp luật nước ngoài trong tương trợ tư pháp về dân sự theo khoản 2 Điều 3 của Luật Tương trợ tư pháp khi có đầy đủ các điều kiện:

 

  • Có điều ước quốc tế về tương trợ tư pháp giữa Việt Nam và nước ngoài quy định về vấn đề này;
  • Có văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước ngoài đề nghị áp dụng pháp luật của nước đó;
  • Hậu quả của việc áp dụng pháp luật nước ngoài không trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Đồng thời, Thông tư ban hành kèm theo các biểu mẫu sau:

  • MẪU SỐ 01: Văn bản yêu cầu thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự;
  • MẪU SỐ 02A: Văn bản ủy thác tư pháp về dân sự;
  • Mẫu số 02B: Văn bản ủy thác tư pháp về dân sự;
  • MẪU SỐ 03: Văn bản thông báo kết quả thực hiện ủy thác tư pháp của nước ngoài.

Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BTP-BNG-TANDTC có hiệu lực từ 06/12/2016 thay thế Thông tư liên tịch 15/2011/TTLT-BTP-BNG-TANDTC.


176