Hướng dẫn xếp loại bài thi cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản

Hướng dẫn xếp loại bài thi cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản
Anh Tú

Ngày 25/01/2019, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT quy định chi tiết hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu.

 

Theo Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT, việc kiểm tra cuối khóa đào tạo được thực hiện theo hình thức trắc nghiệm gồm 60 câu hỏi trong vòng 60 phút.

Bài kiểm tra cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản được xếp loại như sau:

  • Bài kiểm tra đạt từ 95% tổng số điểm trở lên: Xuất sắc;
  • Bài kiểm tra đạt từ 85% đến dưới 95% tổng số điểm: Giỏi;
  • Bài kiểm tra đạt từ 70% đến dưới 85% tổng số điểm: Khá;
  • Bài kiểm tra đạt từ 50% đến dưới 70% tổng số điểm: Trung bình;
  • Bài kiểm tra đạt dưới 50% tổng số điểm: Không đạt.

Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc khóa đào tạo, cơ sở đào tạo có trách nhiệm cấp chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản cho các học viên đáp ứng yêu cầu.

Chi tiết xem tại Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực từ ngày 30/01/2019.

Mọi ý kiến, thắc mắc của Bạn đọc sẽ được Thư Ký Luật trả lời riêng qua email!

161